Objectius

En una expressió podríem resumir el nostre objectiu general: Intentar ser millors cada día.

Ser millors en la relació amb el nostre barri, intentant ser protagonistes de la vida esportiva d’ell, acollint el més gran nombre possible de nens i nenes, sense oblidar en cap moment donar la qualitat d’activitat que es mereixen.

Juntament amb això i sense entrar en cap contradicció, cada dia millorar en qualitat. Tant a nivell d’oferta esportiva (millors entrenadors, millors serveis, millors instal·lacions,..). Som un club de bàsquet,  i és per aquesta raó que sempre buscarem el millor sostre esportiu que puguem.

Sempre, esperant estar a l’alçada de les expectatives. És la nostra lluita diària. És el  nostre objectiu: millorar cada dia